^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юни 20191 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.2°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 11.7°C
Усреднена атм. налягане 1015.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.9 m/s
Усреднена посока навятъра 338° (ССЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 130.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 24.5°C на 01 в 15:32
Min. температура 11.3°C на 01 в 00:52
Max. влажност 98% на 01 в 08:15
Min. влажност 43% на 01 в 15:41
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 01 в 11:57
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 01 в 22:27
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 01 в 12:20
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 358°(С) на 01 в 10:11
Max индекс на топлината 25.6°C на 01 в 15:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.2°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 15.4°C
Усреднена атм. налягане 1019.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 358° (С)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 130.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 29.8°C на 09 в 16:26
Min. температура 13.3°C на 09 в 14:04
Max. влажност 98% на 09 в 14:04
Min. влажност 42% на 09 в 16:27
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 09 в 23:59
Min. атм. налягане 1019.0 hPa на 09 в 21:42
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 09 в 14:28
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 011°(С) на 09 в 16:22
Max индекс на топлината 29.8°C на 09 в 16:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.8°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 15.8°C
Усреднена атм. налягане 1017.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.5 m/s
Усреднена посока навятъра 330° (ССЗ)
Месечни валежи 7.2 mm
Годишни Валежи 138.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 10 в 15:57
Max. температура 25.2°C на 10 в 13:39
Min. температура 14.4°C на 10 в 06:20
Max. влажност 98% на 10 в 07:31
Min. влажност 53% на 10 в 15:13
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 10 в 02:27
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 10 в 21:57
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 10 в 14:52
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 04°(С) на 10 в 14:52
Max индекс на топлината 26.1°C на 10 в 13:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.3°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 15.4°C
Усреднена атм. налягане 1013.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.7 m/s
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 7.2 mm
Годишни Валежи 138.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 27.0°C на 11 в 17:28
Min. температура 13.4°C на 11 в 07:01
Max. влажност 98% на 11 в 08:30
Min. влажност 51% на 11 в 17:33
Max. атм. налягане 1015.0 hPa на 11 в 23:59
Min. атм. налягане 1013.0 hPa на 11 в 19:27
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 11 в 15:22
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 342°(ССЗ) на 11 в 15:22
Max индекс на топлината 27.5°C на 11 в 17:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.6°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 16.6°C
Усреднена атм. налягане 1015.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 312° (СЗ)
Месечни валежи 30.0 mm
Годишни Валежи 160.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 3.6 mm на 12 в 16:06
Max. температура 28.5°C на 12 в 13:51
Min. температура 15.4°C на 12 в 06:51
Max. влажност 98% на 12 в 16:49
Min. влажност 44% на 12 в 13:56
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 12 в 23:59
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 12 в 08:42
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 12 в 14:16
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 136°(ЮИ) на 12 в 14:15
Max индекс на топлината 28.6°C на 12 в 13:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.8°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 14.1°C
Усреднена атм. налягане 1017.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.5 m/s
Усреднена посока навятъра 210° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 30.0 mm
Годишни Валежи 160.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 32.0°C на 13 в 16:12
Min. температура 13.0°C на 13 в 06:45
Max. влажност 98% на 13 в 08:53
Min. влажност 30% на 13 в 15:29
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 13 в 23:59
Min. атм. налягане 1016.0 hPa на 13 в 20:12
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 13 в 18:07
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 147°(ЮЮИ) на 13 в 18:06
Max индекс на топлината 31.1°C на 13 в 16:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.9°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 15.4°C
Усреднена атм. налягане 1018.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.6 m/s
Усреднена посока навятъра 347° (ССЗ)
Месечни валежи 30.0 mm
Годишни Валежи 160.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 33.1°C на 14 в 15:32
Min. температура 14.0°C на 14 в 06:31
Max. влажност 98% на 14 в 08:14
Min. влажност 29% на 14 в 15:11
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 14 в 23:59
Min. атм. налягане 1017.0 hPa на 14 в 02:42
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 14 в 17:37
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 309°(СЗ) на 14 в 13:44
Max индекс на топлината 32.2°C на 14 в 16:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.8°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 15.6°C
Усреднена атм. налягане 1017.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 51° (СИ)
Месечни валежи 30.0 mm
Годишни Валежи 160.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 31.4°C на 15 в 15:47
Min. температура 14.8°C на 15 в 06:33
Max. влажност 98% на 15 в 08:21
Min. влажност 33% на 15 в 15:50
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 15 в 00:28
Min. атм. налягане 1016.0 hPa на 15 в 22:12
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 15 в 18:34
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 080°(И) на 15 в 12:20
Max индекс на топлината 30.8°C на 15 в 15:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.0°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 14.7°C
Усреднена атм. налягане 1015.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 139° (ЮИ)
Месечни валежи 30.0 mm
Годишни Валежи 160.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 30.5°C на 16 в 15:10
Min. температура 14.4°C на 16 в 05:01
Max. влажност 98% на 16 в 08:18
Min. влажност 35% на 16 в 14:53
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 16 в 01:42
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 16 в 19:42
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 16 в 15:11
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 113°(ИЮИ) на 16 в 18:15
Max индекс на топлината 30.3°C на 16 в 15:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.4°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 1015.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.4 m/s
Усреднена посока навятъра 159° (ЮЮИ)
Месечни валежи 48.0 mm
Годишни Валежи 178.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 3.6 mm на 17 в 20:30
Max. температура 30.5°C на 17 в 14:09
Min. температура 13.6°C на 17 в 06:02
Max. влажност 98% на 17 в 23:59
Min. влажност 33% на 17 в 16:58
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 17 в 23:59
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 17 в 03:42
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 17 в 18:20
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 134°(ЮИ) на 17 в 14:12
Max индекс на топлината 30.3°C на 17 в 14:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.4°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 1016.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 88° (И)
Месечни валежи 48.0 mm
Годишни Валежи 178.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 29.1°C на 18 в 16:28
Min. температура 14.4°C на 18 в 06:34
Max. влажност 98% на 18 в 08:43
Min. влажност 39% на 18 в 16:17
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 18 в 14:42
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 18 в 18:42
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 18 в 13:35
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 340°(ССЗ) на 18 в 13:33
Max индекс на топлината 28.9°C на 18 в 16:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.7°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 15.7°C
Усреднена атм. налягане 1015.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.6 m/s
Усреднена посока навятъра 354° (С)
Месечни валежи 48.0 mm
Годишни Валежи 178.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 29.1°C на 19 в 14:18
Min. температура 15.7°C на 19 в 06:35
Max. влажност 98% на 19 в 07:57
Min. влажност 43% на 19 в 14:20
Max. атм. налягане 1017.0 hPa на 19 в 02:42
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 19 в 23:59
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 19 в 17:01
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 090°(И) на 19 в 15:05
Max индекс на топлината 29.1°C на 19 в 14:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.5°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 15.0°C
Усреднена атм. налягане 1014.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.0 m/s
Усреднена посока навятъра 281° (ЗСЗ)
Месечни валежи 50.4 mm
Годишни Валежи 181.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 20 в 18:04
Max. температура 30.0°C на 20 в 14:44
Min. температура 12.2°C на 20 в 06:22
Max. влажност 98% на 20 в 23:59
Min. влажност 40% на 20 в 14:47
Max. атм. налягане 1016.0 hPa на 20 в 23:59
Min. атм. налягане 1014.0 hPa на 20 в 21:27
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 20 в 16:44
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 328°(ССЗ) на 20 в 16:39
Max индекс на топлината 29.8°C на 20 в 14:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.7°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 14.9°C
Усреднена атм. налягане 1016.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 309° (СЗ)
Месечни валежи 50.4 mm
Годишни Валежи 181.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:59
Max. температура 29.5°C на 21 в 14:26
Min. температура 12.0°C на 21 в 06:04
Max. влажност 98% на 21 в 08:55
Min. влажност 42% на 21 в 15:40
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 21 в 23:27
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 21 в 05:27
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 21 в 17:06
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 350°(С) на 21 в 13:10
Max индекс на топлината 30.0°C на 21 в 14:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.4°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 15.1°C
Усреднена атм. налягане 1017.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 310° (СЗ)
Месечни валежи 50.4 mm
Годишни Валежи 181.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 31.5°C на 22 в 15:27
Min. температура 13.8°C на 22 в 06:47
Max. влажност 98% на 22 в 08:23
Min. влажност 34% на 22 в 15:29
Max. атм. налягане 1019.0 hPa на 22 в 13:27
Min. атм. налягане 1017.0 hPa на 22 в 19:57
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 22 в 14:23
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 297°(ЗСЗ) на 22 в 13:41
Max индекс на топлината 31.0°C на 22 в 15:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.7°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 15.2°C
Усреднена атм. налягане 1016.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 153° (ЮЮИ)
Месечни валежи 50.4 mm
Годишни Валежи 181.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 23 в 23:59
Max. температура 31.0°C на 23 в 14:21
Min. температура 12.6°C на 23 в 06:24
Max. влажност 98% на 23 в 08:25
Min. влажност 40% на 23 в 14:42
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 23 в 08:57
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 23 в 23:59
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 23 в 17:39
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 150°(ЮЮИ) на 23 в 17:54
Max индекс на топлината 31.0°C на 23 в 13:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.5°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 16.9°C
Усреднена атм. налягане 1017.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.6 m/s
Усреднена посока навятъра 321° (СЗ)
Месечни валежи 52.8 mm
Годишни Валежи 183.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.2 mm на 24 в 19:59
Max. температура 24.5°C на 24 в 15:11
Min. температура 15.9°C на 24 в 23:27
Max. влажност 98% на 24 в 23:59
Min. влажност 67% на 24 в 15:14
Max. атм. налягане 1020.0 hPa на 24 в 23:59
Min. атм. налягане 1015.0 hPa на 24 в 05:42
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 24 в 17:16
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 327°(ССЗ) на 24 в 17:03
Max индекс на топлината 25.5°C на 24 в 15:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня25 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.1°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 17.0°C
Усреднена атм. налягане 1021.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 343° (ССЗ)
Месечни валежи 63.6 mm
Годишни Валежи 194.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.4 mm на 25 в 13:28
Max. температура 27.0°C на 25 в 16:33
Min. температура 15.4°C на 25 в 04:51
Max. влажност 98% на 25 в 08:44
Min. влажност 54% на 25 в 18:24
Max. атм. налягане 1024.0 hPa на 25 в 23:57
Min. атм. налягане 1020.0 hPa на 25 в 08:57
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 25 в 20:09
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 332°(ССЗ) на 25 в 20:08
Max индекс на топлината 28.2°C на 25 в 16:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня26 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.3°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 17.8°C
Усреднена атм. налягане 1023.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 107° (ИЮИ)
Месечни валежи 63.6 mm
Годишни Валежи 194.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 26 в 23:59
Max. температура 28.9°C на 26 в 17:01
Min. температура 16.9°C на 26 в 03:28
Max. влажност 98% на 26 в 07:52
Min. влажност 46% на 26 в 18:09
Max. атм. налягане 1024.0 hPa на 26 в 19:42
Min. атм. налягане 1022.0 hPa на 26 в 18:27
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 26 в 18:29
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 133°(ЮИ) на 26 в 18:27
Max индекс на топлината 30.2°C на 26 в 16:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юни 2019 до днес 26
Усреднена температура 20.4°C; diff от climate av: +0.8°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 15.4°C
Усреднена атм. налягане 1017.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 332° (ССЗ)
Месечни валежи 63.6 mm
Годишни Валежи 219.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 3.6 mm на 17 в 20:30
Max. температура 33.1°C на 14 в 15:32
Min. температура 11.3°C на 01 в 00:52
Max. влажност 98% на 26 в 07:52
Min. влажност 29% на 14 в 15:11
Max. атм. налягане 1024.0 hPa на 26 в 19:42
Min. атм. налягане 1013.0 hPa на 11 в 19:27
Max скорост на вятъра 7.2 m/s от 131°(ЮИ) на 12 в 14:16
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 135°(ЮИ) на 12 в 14:15
Max индекс на топлината 32.2°C на 14 в 16:28
Avg daily max temp29.1°C
Avg daily min temp14.0°C
Growing degrees days :214.3GDD
Corn growing degrees days:535.3 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 05:30hrs ET :6.6 mm 996.0 W/m?
02 02:24hrs ET :3.0 mm 924.9 W/m?
03 06:06hrs ET :4.7 mm 997.0 W/m?
04 05:18hrs ET :4.1 mm 998.0 W/m?
05 04:30hrs ET :4.6 mm 997.0 W/m?
06 03:54hrs ET :5.5 mm 999.0 W/m?
07 12:18hrs ET :8.6 mm 850.9 W/m?
08 01:54hrs ET :5.9 mm 824.1 W/m?
09 02:54hrs ET :4.0 mm 1000.0 W/m?
10 04:54hrs ET :5.7 mm 1000.0 W/m?
11 09:54hrs ET :6.4 mm 1002.0 W/m?
12 12:54hrs ET :9.1 mm 957.5 W/m?
13 13:00hrs ET :9.5 mm 846.7 W/m?
14 07:42hrs ET :6.7 mm 851.2 W/m?
15 11:18hrs ET :8.0 mm 1003.0 W/m?
16 07:30hrs ET :6.8 mm 1003.0 W/m?
17 11:48hrs ET :7.6 mm 1003.0 W/m?
18 07:12hrs ET :7.2 mm 999.0 W/m?
19 08:18hrs ET :6.7 mm 1003.0 W/m?
20 08:42hrs ET :7.2 mm 1003.0 W/m?
21 10:48hrs ET :7.6 mm 1002.0 W/m?
22 09:42hrs ET :6.8 mm 961.5 W/m?
23 01:24hrs ET :3.3 mm 917.7 W/m?
24 04:36hrs ET :5.4 mm 694.9 W/m?
25 04:12hrs ET :5.4 mm 1002.0 W/m?
26 00:00hrs ET :0.0 mm 1002.0 W/m?


Превалявания Общо
07.2 mm на 10
22.8 mm на 12
18.0 mm на 17
02.4 mm на 20
02.4 mm на 24
10.8 mm на 25